J

Jay Parikh

Jay Parikh is partner, L&L Partners...